• 01
  • 02
  • javascript image slider
  • 04
1 2 3 4
css slideshow by WOWSlider.com v8.8

« STATUTUL ASOCIAȚIEI DE PĂRINȚI »

 

ASOCIAŢIA DE  PĂRINŢI A ELEVILOR

LICEULUI  “TIMOTEI CIPARIU” DUMBRĂVENI

Organizaţie non-profit, înscrisă în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Mediaș, Sibiu  la nr.2840/CC din data de 29.12.2021

______________________________________________________________________

Stimate/Stimaţi Doamne/Domni

   învăţătoare/educatoare şi profesori-diriginţi 

     Vă comunicăm că, din iniţiativa a 5 părinţi ai unor elevi din Liceul Timotei Cipariu Dumbrăveni, s-a constituit organizaţia non-profit: ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI A ELEVILOR LICEULUI TIMOTEI CIPARIU DUMBRĂVENI , ca persoană juridică înfiinţată prin Încheierea nr. 2840/CC din 29.12.2021 emisă de Judecătoria Mediaș, Sibiu , în baza Dosarului nr.4865/257/2021

     Scopul declarat al Asociaţiei stipulat în art. 8 din Statut: este spijinirea unităţii de învăţământ Liceul “Timotei Cipariu” Dumbrăveni, în activitatea de educare, instruire, formare, îndrumare şi supraveghere a elevilor acestei şcoli şi implicarea în activităţile de îmbunătăţire, modernizare şi întreţinere a bazei materiale a şcolii, implicarea în activităţi extraşcolare”.

     În acest context vă solicităm sprijinul Dvs. în promovarea Asociaţiei în cadrul întâlnirilor cu părinţii elevilor din clasele pe care le conduceţi.

     Anexăm la prezenta solicitare  un model de cerere de înscriere în Asociaţie.

     Menţionăm, şi vă rugăm să menţionaţi şi Dvs., că NU ESTE OBLIGATORIU ca părinţii elevilor să fie membri ai Asociaţiei. Cererea de înscriere în Asociaţie este individuală, benevolă şi se adresează Consiliului Director al Asociaţiei.

     În cazul în care Dvs. sunteţi de acord cu prevederile Statutului Asociaţiei, puteţi deveni membri-asociaţi cu drepturi depline. Invitaţia se adresează tuturor membrilor corpului profesoral şi administrativ din Liceul “Timotei Cipariu” Dumbrăveni, și structuri.

     Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,

         Cu respect şi consideraţie

               Preşedinte,  Aldea Ioana Georgeta