• 01
  • 02
  • javascript image slider
  • 04
1 2 3 4
css slideshow by WOWSlider.com v8.8

 22 MARTIE 2022

ZIUA MONDIALĂ A APEI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAROȘ PE TÂRNAVE

                 zma

               Natura în care trăim ne oferă totul. De noi depinde ca generațiile viitoare să se bucure de aceleași frumuseți și bogății naturale ca și noi.

Elevii, viitorii cetățeni ai planetei albastre trebuie să conștientizeze importanța apei pentru viața Terrei.

                      Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

                   Elevii clase a -IV-a ,de la Școala Gimnazială Saroș pe Târnave ,au celebrat această zi cu entuziasm , iar la finalul orei  au înțeles că fiecare picătură de apă contează .

                      Coordonator: Prof.înv.primar: Horvat Andreea Maria


3s     1

2s
  

 

  «Activități extrașcolare învățământ primar»