• 01
  • 02
  • javascript image slider
  • 04
1 2 3 4
css slideshow by WOWSlider.com v8.8

 

 

      Obiectivul general al Proiectului îl reprezinta facilitarea accesului preşcolarilor şi elevilor din judeţul Sibiu, la o societate bazată pe un sistem educaţional inovator şi de calitate prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educational şi psiho-social de sprijin, către părinţi / tutori / persoane delegate a unor servicii de educaţie parentală şi consiliere socială şi prin dezvoltarea socio-comunitară integrată, într-o perioadă de 31 luni. Obiectivul general propus contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice ale programului respectiv apelului de proiecte (OS 6.2 şi OS 6.3), creând în mod tangibil premise: de creştere a participării la învăţământul ante-preşcolar / preşcolar şi de reducere a părăsirii timpurii a şcolii de către elevi, ambele punând accent şi pe copiii aparţinând minorităţii roma şi/sau din mediul rural, generând astfel efecte pozitive pe termen lung în baza ofertei materiale şi educaţionale pusă la dispoziţie prin resursele alocate proiectului.

Sursa: https://eduacces.snsh.ro/

 

 

Proiect EduAcces